AFRIKAN RISTI NAMIBIASSA / OKUMONA AMBOMAA  
 

on yhteistyössä Namibian evankelis-luterialaisen kirkon omistaman Onanjodkwen sairaalan silmäklinikan kanssa vuonna 2007 aloitettu hanke, joka on kouluttanut silmälasihiojia ja tuottaa  yksilöllisiä silmälaseja sairaalan potilaille ja lähialueiden asukkaille erikseen perustetulla klinikan optisella osastolla. Klinikalla työskentalee erikoiskoulutettuja sairaanhoitaija (lääkkeidenmääräysoikeus), sairaanhoitaja, optikko sekä silmälasihioja, jonka työpisteenä on nykyaikainen optikon työhuone tarvittavine koneineen ja laitteineen. Helmikuussa 2009 avattiin silmäklinikan oma leikkaussali, joka myöskin rakennettiin Afrikan Ristin tuella.

27.09.-10 ensimmäiset silmälasihiojaoppilaat Maria Nefuma ja Salom Amukugo valmistuivat silmälasihiojiksi ja saivat ammattinimikkeen "Optical technician", optinen teknikko/silmälasihioja.

Hankkeen vetäjänä ja kouluttajana Ambomaalla on toiminut optikot Timo Lappalainen ja Anna-Maija Alatalkkari joka on hoitanut koulutuksen lisäksi heikkonäköisiä potilaita. Timo Lappalainen ja Anna-Maija Alatalkkari ovat saaneet laillistuksen toimia optikoina Namibiassa ja toimivat vapaaehtoistyöntekijöinä. Afrikan Risti ry vastaa klinikan optisen osaston namibialaisen henkilökunnan palkoista. Huhtikuussa 2015 optinen osasto luovutettiin vastikkeettomasti kirkon (ELCIN) yksityissairaalan omistukseen. Se ei kuitenkaan kyennyt jatkamaan optisen osaston  toimintaa kahta vuotta pitempään, vaikka potentiaalinen yhteistyökumppani olisi ollut saatavilla. ELCIN päätti sulkea optisen osaston vuoden 2017 syyskuun lopulla ja näin paikalliset vähävaraiset ja köyhät asukkaat jäivät ilman halpoja yksilöllisiä silmälaseja. HUOMAUTUS-LISÄYS 16.1.-18: Silmäklinikan toiminta jatkuu lakkauttamispäätöksestä huolimatta!

NAMIBIAN EV.LUT.KIRKON LÄNTISEN HIIPPAKUNNAN DIAKONIEN JA DIAKONISSOJEN TÄYDENNYSKOULUTUS VUOSINA 2013-2015. Hiippakunnan piispa Josaphat Shangala kutsui Afrikan Ristin organisoimaan diakonien ja diakonissojen täydennyskoulutuksen vuosina 2013-2014. Tehtävä otettiin vastaan ja työ alkoi maaliskuussa 2013 järjestetyillä koordinointiseminaareilla Ongwedivassa. Seminaaria johtivat pastorit Aune Shilongo, Titus Mbango ja mari Mutanen. Touko-kesäkuussa 2013 diakoniatyön koordinaattori Titus Mbango vieraili Suomessa tutustumanna suomalaiseen diskoniatyöhön. Koulutus aloitetaan vuoden 2014 aikana. Kouluttajana toimivet pastori Aune Shilongo, Diakonissa Anne Heikkilä sekä käsityöopetuksessa Hanna Satonen ja Pirkko Silvennoinen.

SAIRAALAN PITKÄAIKAISPOTILAIDEN TYÖPAJA, OKUMONA WORKSHOP. Sairaalan sosiaalityöntekijän ja Riitta Lappalaisen vatämä työpaja aloitti toimintansa keväällä 2011. Työpajassa valmistetaan mm. erilaisia riipuksia, kuten paperihelmiä ja puisia ristejä. Ompelimosta jääneistä kangastilkuista valmistetaan patalappuja. Vuoden 2012 alussa on tarkoitus aloittaa aurinkouunien ja haudutuspatojen valmistus. Tätä hanketta tulee vetämään Raimo Holopainen, joka on ollut Ambomaalla lähetystyössä, lähinnä rakentajana, koko työssäoloaikansa. Potilaat saavat töistään pientä palkkaa, jonka maksaa Afrikan Risti. Tämä hanke on luovutettu paikallisten johdettavaksi vuonna 2014. Nyttemmin työpajan toiminta on lopahtanut kuten monet muutkin suomalaisten aloittamat yhteishankkeet niiden jäädessä paikallisten hoitoon.

OKUMONA-OMPELIMO kirkon ompelimon yhteydessä aloitettu hanke, joka tuotti ELCINin työntekijöiden työasujen lisäksi afrikkalais-eurooppalaista Africa-Fashion/Afriitta vaatemallistoa. Mallisto on Riitta Lappalaisen suunnittelema (kts. Facebook.com/Afriitta). Ompelimon toiminta siirrettiin palvelemaan ELCINin lisääntyvää tarvetta vuonna 2013 Nyt Africa Fashion tuotteet valmistetaan yksityisten namibialaisten ompelijoiden toimesta.

EVANKELIOINTIHANKE. Syyskuussa 2011 aloitettiin yhteistyössä Engelan Seurakuntaopiston kanssa kirkon pappien evankeliointikoulutus. Tämä poiki useita muitakin kursseja Ambomaan seurakunnissa. Kouluttajana toimi TM Mari Mutanen. Evankeliointi on liitettiin myös läntisen hiippakunnan diakonien täydennyskoulutusohjelmaan.

OKUMONA KID'S HOME orpokoti. Afrikan Risti kutsuttiin rakentamaan Okakokon kylään orpokoti. Se valmistui huhtikuussa 2016 ja siellä asuu 20 lasta. Afrikan Risti vastaa kodin kaikista kuluista kummien avustuksella. kummiksi voi liittyä ottamalla yhteyttä riitta.lappalainen@okumona.fi tai puh 050 336 4557.

AFRIKAN RISTIn kaikki hankkeet, orpokotia lukuunottamatta on luovutettu ELCINin jatkumoon huhtikuuhun 2015 mennessä. Silmäklinikan optinen osasto on toiminut Afrikan Ristin avustuksella, tosin ilman optikkoa, syyskuuhun 2017 saakka, jolloin ELCIN on päättänyt sulkea osaston. Tämä siitäkin huolimatta että toiminnan tulokselliselle jatkumiselle olisi ollut Afrikan Ristin avustuksella  jatkaja, jonka myötä myös kaihileikkaukset olisi saatu uudelleen käyhtiin (jonossa noin 1000 potilasta 08/2107). Jostain syystä osapuolet eivät saaneet toimintaa omalta osaltaan alkamaan. Tämä on vakava isku alueen vähävaraisten ihmisten mahdollisuudelle saada edullisia, yksilöllisiä silmälaseja. Kaikki Afrikan Ristin klinikalle lahjoittamat koneet ja tutkimuslaitteet jäävät näin pölyttymään. Afrikan Ristille tämä on suuri suru.
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------


     

 


Silmäklinikka
 
 
Uusi leikkaussali

Muokkaa   © Okumona 2009-2011
Afrikan Risti ry
LÄHETYSTYÖTÄ YLITSE RAJOJEN
Etusivu | Yhteystiedot | Kalenteri | Tiedotteet | Kuvagalleria
YHDISTYS
Afrikan Risti seurakunnissa
Afrikan Risti Namibiassa
Africa-Basaari
Africa-Fashion
Ota yhteyttä!
Linkit
Blogi

NETTIBASAARI